ขับรถปลอดภัย สูดหายใจลึกๆ High Vibrational Driving Tips: Safe Roadtrip Home this Holidays Season

สุขสันต์วันปีใหม่นะครับ ~ Happy New Year beloved awakening yogis!!!

ก่อนขับ ขอ 3 ลม | Drink Don’t Drive

เดินทางปลอดภัย สูดหายใจ ก่อนใจหาย…

ระหว่างขับรถนะครับ ข้างใน clean inner pollution ข้างนอกก็จะไม่ดึงดูด outer pollution, road rage or accidents เองครับ

ด้วยรัก

นมัสเต

Safe travels this high season and keep your vibrations high for your Self and others on the road too.

( ( ( Much Love ) ) )

Off the Mat Yogic Tips สำหรับนักขับรถช่วงเทศกาลปีใหม่ How to sustain high-vibration while driving.

( ( ( In Pure state of Love ) ) )

Online Private booking or in-person please email (bank.light[AT]gmail[dot]com) or inbox here.

http://www.awakeningyoga.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close